Wile dzisiejszych organizacji szuka idealnego rozwiązania od zarządzania zasobami. Istnieje wiele narzędzi pozwalających robić to odpowiedzialnie. Jednak najlepszym i najszybciej rozwijającym się jest system SaaS czyli Software as a Service. System oparty jest na przetwarzaniu wszystkiego w chmurze. 

Successfactors – oprogramowanie jako usługa

successfactors sapSystem ten jest prekursorem oraz liderem na rynku w zakresie kompleksowych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Firma która zdecyduje się na wprowadzenie rozwiązań successfactors sap wprowadza swojego rodzaju tak zwaną kulturę zarządzania przez wyznaczone cele, uczciwą ocenę pracownika odpowiadającą jego osiągnięciom. Cały system składa się z kilku pakietów, które można dowolnie implementować. Są to takie pakiety jak: Ewidencjonowanie pełnej historii wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie nie jest to tylko życiorys zapisane są tam wszystkie osiągnięcia oraz pełna ścieżka rozwoju. Pozwala to na obiektywną ocenę pracy, konkretne zdefiniowanie mocnych oraz słabych stron pracownika. Dzięki czemu łatwiej jest motywować oraz angażować do kolejnych nowych działań. Jest idealnym narzędziem do przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowiska, dzięki ocenie kompetencji wszystkich zgłoszonych kandydatów. Dzięki zaimplementowaniu tego systemu w aplikację mobilną akceptacja przyszłych kandydatów może odbywać się wszędzie nie tylko w organizacji. Jest idealnym narzędziem do obliczania wynagrodzeń. Zabiegi takie jak wypłacanie premii powinny być powiązane bezpośrednio z konkretnymi wynikami pracownika. Użycie narzędzia successfactors sap pozwala na sprawiedliwą ocenę efektów pracownika.

Dzięki zastosowaniu wyżej opisanego narzędzia możemy angażować naszych pracowników i wyzwalać w nich talenty co będzie skutkowało osiągnięciem wszystkich założonych celów naszej organizacji. Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca powinien przemyśleć możliwość wprowadzenia wyżej opisanego systemu dla korzyści nie tylko pracowników ale i całej firmy.