Czasem zdarza się, że nie ma możliwości przystosowania bardzo starego budynku do obecnych norm ochrony przeciwpożarowej. Uniemożliwia to wówczas inwestorowi jego przebudowę lub zmianę przeznaczenia takiego budynku. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jest z niej wyjście. Jednym z rozwiązań jest wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej. 

Kiedy potrzebujemy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej, w skrócie zwana też ekspertyzą PPOŻ zawiera rozwiązania alternatywne, możliwe do zastosowania, gdy nie można spełnić warunków określonych w ogólnych przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Osobą uprawnioną do sporządzenia takiego dokumentu jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponad to musi on współpracować z rzeczoznawcą budowlanym. Muszą oni zdobyć niezbędne informacje o budynku i opracować opinię przeciwpożarową uwzględniającą wyposażenie obiektu w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej oraz stworzyć procedury ewakuacji ludzi w przypadku zaistnienia pożaru. Często muszą oni borykać się z problemem rozwiązań zamiennych w stosunku do aktualnych przepisów, zwłaszcza gdy obecny stan budynku nie pozwala na ich prawidłową realizację.  Jest to niezbędne dla podjęcia dalszych kroków inwestycyjnych, takich jak rozbudowa czy przebudowa obiektu. Bez takich dokumentów nie można nawet zmienić sposobu użytkowania zabudowy lub jej części. Jest to więc dokumentacja o dużym znaczeniu dla właścicieli lub użytkowników budynków, zwłaszcza starych.

Koszt sporządzenia ekspertyzy ustalany jest zawsze indywidualnie, zależnie od wymagań właściciela lub użytkownika budynku. Zależy od wielu czynników, takich jak między innymi przeznaczenie budynku, jego stopień skomplikowania lub konieczność wyszukania alternatywnych rozwiązań dla przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jest to jednak rozwiązanie niezbędne  w wielu przypadkach, nie mające dla siebie żadnej alternatywy.

Mogą Ci się spodobać również