Aby technologia wtrysku mogła działać poprawnie niezbędne jest wiele podzespołów które odpowiadają za ten proces. Bardzo często jest tak, że niektóre elementy z których składa się wtryskarka wydają się mało istotne. Jest jednak odwrotnie bez tych części wtryskarka nie potrafiłaby działać poprawnie a nawet mogłaby się uszkodzić.

Za co odpowiedzialna jest sprężyna naciskowa?

sprężyny naciskoweW dziedzinie maszyn wtryskowych bardzo często wykorzystywane są różnego rodzaju sprężyny, których podstawowym zadaniem jest ograniczać zakres poruszania się elementów ruchomych maszyny. Ograniczanie musi odbywać się w sposób kontrolowany bez jakiegokolwiek ryzyka narażenia maszyny lub formy wtryskowej na usterki. Sprężyny naciskowe są to sprężyny które w trakcie działanie na nie siły zostają ściśnięte. Aby sprężyny zostały zamocowane i prawidłowo spełniały swoje zadanie umieszczane są w specjalnych wyżłobieniach zabezpieczających przed przemieszczaniem lub umieszcza się je w przygotowanych prętach prowadnicowych. Jeśli sprężyna będzie umieszczana w otworze należy pamiętać aby był on większy niż średnica sprężyny, ponieważ w trakcie ściskania sprężyna powiększy swoją objętość. Końce tego typu sprężyn zawijane są bez odstępów i są szlifowane na płasko działania te są stosowane w celu zlikwidowania sił osiowych działających na sprężynę. Sprężyny naciskowe można spotkać w formie walcowej lub stożkowej. Stożkowa technika nawijania charakteryzuje się regularnym zmniejszaniem się zwojów dzięki czemu w trakcie ściskania każdy kolejny zwój chowa się w poprzednim.

W momencie braku stosowania tego typu sprężyn maszyny działające w technologii wtrysku nie były by w stanie poprawnie funkcjonować. Zaniechanie używania tych elementów wystawiłby właścicieli przedsiębiorstw na duże straty poniesione a przypadku awarii np formy wtryskowej, która jest jednym z najdroższych elementów całej wtryskarki.