Linie technologiczne składają się z dużej liczby połączonych ze sobą urządzeń, współcześni przedsiębiorcy przywiązują dużą wagę do utrzymania ruchu tych maszyn, gdyż wszelkie niezaplanowane przerwy techniczne spowodowane awarią prowadzą do poważnych strat finansowych.

Zastosowanie przetworników drgań w monitorowaniu urządzeń

przetwornik drgańW celu monitorowania stanu technicznego urządzeń w linii technologicznej, firmy zatrudniają zespół specjalistów do utrzymania ruchu. Jednak konieczność optymalizacji kosztów powoduje, że coraz częściej inwestuje się w systemy automatycznego monitoringu. Urządzeniem, które ułatwia analizę stanu zużycia urządzeń mechanicznych takich jak wirniki, czy urządzeń ruchomych opartych na pracy łożysk jest przetwornik drgań, będący automatycznym czujnikiem drgań w urządzeniach. Maszyna która ma zepsute łożysko, lub jest nie wyważona wprowadza się w drgania, które są niebezpieczne zarówno dla tej maszyny jak i pozostałych połączonych z nią w układ sprzętów. Zbyt duża amplituda drgań może spowodować uszkodzenie sprzętu oraz stwarza niebezpieczeństwo dla operatorów ten sprzęt obsługujących. Dzięki przetwornikowi drgań, gdy amplituda przekroczy ustawiony w przetworniku zakres, urządzenie wysyła sygnał elektryczny do centralnego systemu monitoringu. Jednostka centralna reaguje na sygnał w sposób w niej zaprogramowany, na przykład poprzez wysłanie alarmu do osób zajmujących się analizą danych. Dzięki takiemu podejściu wszystkie urządzenia są na bieżąco sprawdzane i nie potrzebujemy wyłączać całej linii technologicznej na okres sprawdzenia.

Zaleta korzystania z automatycznej diagnozy urządzeń produkcyjnych jest niepodważalna. Oszczędza to czas, pieniądze i jest dobrym sposobem na konserwacje i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. Nie mniejszą rolę pełnią tutaj również względy bezpieczeństwa, gdyż dobro pracowników jest wartością bezcenną.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *