Zatrudnienie na umowę o pracę jest marzeniem wielu pracowników. Powierzone obowiązki mogą być wykonywana w biurze, na budowie, w samochodzie czy w kilku miejscach naraz. Jednak zawsze, zanim pracownik przystąpi do pracy po zatrudnieniu, musi przejść szkolenie.

Na czym polegają szkolenia wstępne BHP?

szkolenie wstępne bhp warszawaMogłoby się wydawać, że praca w biurze jest łatwa i bezpieczna, bo przecież cały czas się siedzi przy biurku. Jednak nawet w takim miejscu, panuje wiele zagrożeń, chociażby wynikających z niewłaściwego wykonywania powierzonych obowiązków. Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek odpowiedniego przeszkolenia pracowników, którzy rozpoczynają u niego pracę. Jeżeli interesuje nas szkolenie wstępne BHP Warszawa jest miastem, w którym bardzo wiele firm usługowych świadczy takie szkolenie. Jego przeprowadzenie jest obowiązkowe i musi być potwierdzone stosowanym dokumentem, podpisanym przez pracownika. Ustawa jasno mówi, że każdy, nowo przyjęty pracownik, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy, musi przejść obowiązkowe szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie musi być przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi certyfikatami i pozwoleniami. Do każdego stanowiska pracy, szkolenie jest dopasowywane indywidualnie, ponieważ inne zagrożenia występują w pracy biurowej, a inne w budowlanej. Szkolenia dotyczą ogólnych zasad użytkowania powierzonego sprzętu, przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy czy informowania pracowników o sposobach reagowania w sytuacji zagrożenia.

Z pozoru takie wstępne szkolenie BHP może się wydawać niepotrzebne, ale w rzeczywistości jest ono bardzo ważne, a w sytuacji kryzysowej, pokazuje jak dokładnie zostali przeszkoleni pracownicy. Bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze i powinien o tym pamiętać każdy pracodawca.