Niezależnie od tego czy jesteśmy pieszym, rowerzystą czy kierowcą powinniśmy zachowywać na drodze szczególną ostrożność, by potem nie ponosić przykrych konsekwencji w postaci pobytu w szpitalu lub wypłacenia komuś odszkodowania. Trzeba zawsze mieć w głowie, że przy nieuwadze możemy stać się ofiarą lub sprawcą kolizji.

Konsekwencje potrącenia pieszych

odszkodowanie za potrąceniePotrącenie pieszego lub rowerzysty to jeden z najbardziej niebezpiecznych wypadków, jaki może się nam przytrafić. I nie ma tu znaczenia, czy jesteśmy na miejscu pieszych czy poruszających się autem. Dla obu stron wypadek taki, może skończyć się tragicznie. Pieszy może nie ujść z życiem, a kierowca trafić wtedy do więzienia. Kierowców, pieszych o rowerzystów obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, więc zawsze powinniśmy mieć na uwadze, że jedna ze stron poruszających się drogą, może zachować się nie adekwatnie do sytuacji. Osobie, która zostanie poszkodowana przez kierującego pojazdem, przysługuje odszkodowanie za potrącenie, ale musi udowodnić, że nie jest winna i nie wtargnęła na jezdnię. Jeżeli zdarzy się tak, że osoba potrącona jest winna zaistniałej sytuacji, kierowca jest wtedy całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za wypadek. Istnieją też sytuacje kiedy obie strony są winne i wtedy odszkodowanie za potrącenie, będzie pomniejszone o stopień w jakim potrącona osoba przyczyniła się do wypadku. Odszkodowania takie są pobierane z polis OC. W zależności od okoliczności wypadku poszkodowany może ubiegać się np: o zwrot kosztów leczenia,zadośćuczynienie za doznany ból i krzywdę, zwrot utraconych dochodów poprzez bycie na zwolnieniu lekarskim, wynikającym w uczestnictwie w wypadku.

Jeżeli jesteśmy kierowcami pamiętajmy, że to pieszy ma na pasach pierwszeństwo i powinniśmy go przepuścić, a nie odwrotnie. Przewidujmy też niektóre sytuacje, w końcu jeżeli jesteśmy dorośli, powinniśmy wiedzieć, co nas może spotkać i w związku z tym dbajmy o bezpieczeństwo innych i swoje.