Do stworzenia metody przewiertów sterownych znanych również pod nazwami horyzontalny, poziomy  i HDD zaprzęgnięto odwierty pochodzące z górnictwa naftowego oraz znaną z innych dziedzin radiolokację elektromagnetyczną i magnetyczną. Z tego zestawienia powstało znakomite rozwiązanie do budowy linii przesyłowych.

Bezwykopowe układanie rurociągów i okablowania przez przewierty

przewierty sterowaneRurociągi oraz wiązki okablowania można układać w gruncie stosując przewierty sterowane będące metodą bezinwazyjną. Oznacza to, że nie ma mowy o zniszczeniach infrastruktury do jakich dochodzi podczas wykonywania wykopów. Zastosowanie przewiertów horyzontalnych ogranicza w sposób znaczący koszty inwestycji, gdyż zostaje wyeliminowana konieczność odbudowy zniszczonych elementów infrastruktury. Co również bardzo istotne dla inwestora metoda przewiertów horyzontalnych oznacza bardzo szybkie wykonanie zaplanowanych robót inżynieryjnych. Przebieg prac nad przewiertem zamyka się w trzech wyraźnych etapach. Po zbadaniu właściwości gruntu wykonawca przystępuje do przewiertu pilotażowego. Jest on wykonywany bardzo precyzyjnie sterowaną dzięki radiolokacji głowicą wiercącą. W ten sposób została wyznaczona trajektoria przyszłego rurociągu podziemnego. Aby dostosować średnicę przewiertu do przekroju rurociągu przystępuje się do rozwiercania tzw. rozwiertakami. Po osiągnięciu celu jakim na tym etapie jest wykonanie ostatniego rozwiercania do głowicy podczepia się rurociąg za pośrednictwem krętlika. Rurociąg podążając za głowicą zostaje umiejscowiony w gruncie co oznacza zakończenie robót.

Wszystkie etapy wiercenia wymagają usuwania z przewiertu mas rozwierconego gruntu, chłodzenia głowicy, zmniejszania tarcia oraz zabezpieczenia ścian. Służy do tego podawana w bardzo dużych ilościach płuczka bentonitowa. Więcej informacji na temat przewiertów znajdziemy na stronach firm wykonujących tą usługę.