Spawanie jest procesem produkcyjnym, w którym metale i tworzywa termoplastyczne są łączone ze sobą w celu wytworzenia przedmiotu lub struktury. Materiały te są zazwyczaj łączone poprzez stopienie materiału wypełniającego (takiego jak stal) w punktach granicznych, co powoduje ich stopienie. Inwertor spawalniczy jest elektronicznym źródłem prądu spawalniczego.

Technologia spawania spawarkami inwertorowmi typu migomat

magnum migomatySpawarki inwertorowe są przeznaczone do wszystkich procesów spawania łukowego, takich jak spawanie elektrodą, MIG/MAG (np. magnum migomaty), spawanie plazmowe i spawanie w osłonie gazów obojętnych. Urządzenia są podłączane do sieci w trybie jednofazowym lub trójfazowym, w zależności od mocy znamionowej. Podstawowa zasada działania falownika odpowiada zasilaczowi impulsowemu. Napięcie sieciowe jest najpierw prostowane, siekane za pomocą półprzewodników mocy z częstotliwością między 20 kHz a 150 kHz i przekształcane na niższe napięcie przez stosunkowo niewielki transformator. Prąd spawania musi być następnie wyprostowany za pomocą odpowiednich diod. Wielkość transformatorów o tej samej mocy jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do ich częstotliwości pracy, a więc im wyższa częstotliwość, tym mniejszy i lżejszy może być transformator i całe urządzenie spawalnicze. Wydajność spawarek inwertorowych jest lepsza niż innych spawalniczych źródeł prądu.

Dzięki wyższej częstotliwości roboczej można znacznie lepiej kontrolować wysoce dynamiczne procesy spawania. Dodatkowo istnieje też możliwość zaimplementowania różnych funkcji dodatkowych, takich jak na przykład antistick. Dzięki tej funkcji na krótko przed zwarciem system dostarcza ustawiony maksymalny prąd, który zapobiega przywieraniu/spawaniu i wyżarzaniu elektrody.