Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi jest istotnym problemem w przypadku rurociągów przemysłowych biegnących na otwartych przestrzeniach, jak również w zadaszonych pomieszczeniach. Równie istotne jest zapewnienie efektywności ich funkcjonowania przez zapewnienie odpowiedniej izolacji chroniącej przed utratą ciepła.

Rola płaszcza ochronnego w ciepłownictwie

płaszcz ochronny z ocynkowanej blachyRozwiązaniem tego problemu okazuje się zastosowanie okucia rurociągu odpowiednią blachą. Tak powstały płaszcz ochronny z ocynkowanej blachy stanowi nie tylko skuteczną ochronę przed uszkodzeniem fizycznym, ale również skutecznie przeciwdziała utracie energii cieplnej z rurociągu. Podobną funkcję płaszcz ochronny spełnia na różnego rodzaju kotłach i innych instalacjach ciepłowniczych, gdzie istotne jest dbanie o efektywność procesów przemysłowych i energetycznych. Odpowiednia grubość blachy i jej właściwe ocynkowanie mają decydujący wpływ na właściwości mechaniczne płaszcza i jego odporność na warunki atmosferyczne, przede wszystkim wilgoć. Właściwie zamontowany płaszcz ochronny z ocynkowanej blachy jest w stanie zapewnić ochronę na długie lata i przyczynić się, dzięki zapobieganiu utracie energii ciepłowniczej, do znacznej poprawy efektywności węzłów ciepłowniczych, a co z tym się wiąże, polepszeniem kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Zastosowanie płaszczów ochronnych jest bardzo powszechne w przemyśle ciepłowniczym i pełni niezwykle ważną, aczkolwiek często niedocenianą rolę w transporcie energii ciepłowniczej na duże odległości.

Płaszcze z blachy ocynkowanej połączone z zastosowaniem otuliny termoizolującej, jest niedrogim i skutecznym sposobem na ograniczenie strat ciepła na trasie danej instalacji ciepłowniczej. Trudno przecenić to jakże proste i skuteczne rozwiązanie, które pośrednio przyczynia się do obniżenia rachunków za energię cieplną.