Od 2016 roku firmy, które prowadzą działalność o charakterze badawczo-rozwojowym mają szansę ubiegać się o szczególne dotacje ze środków krajowych i europejskich. Przedsiębiorstwa, które je otrzymają mogą odliczyć sobie część koszów przeznaczonych na poczet wydatków poniesionych przez to przedsiębiorstwo. Ubiegać się o te dotacje mogą przede wszystkim firmy, które wykonują badania mające charakter twórczy, to znaczy wnoszący coś nowego do świata nauki i przemysłu.

Kto może skorzystać z dotacji?

dotacje na b rW związku z faktem, że rodzajów tego typu dotacji jest kilka, a reguły dotyczące ich przyznawania są dość skomplikowane, wiele przedsiębiorców nie wie czy dotacje na b r obejmują typ wykonywanej przez nich działalności. A kto może ubiegać się o tego rodzaju dotacje, które pomogą pokryć część znacznych kosztów pochłanianych przez takie inwestycje? W regulaminie znajdziemy szereg informacji o wymogach ich przyznawania. Najważniejszym warunkiem jest charakter prac i badań prowadzonych przez przedsiębiorstwo, muszą one mieć charakter twórczy, rozwojowy i najlepiej, eksperymentalny. Otrzymane środki pomogą w realizacji projektów i pozwolą na ukończenie prac. Maksymalnie przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w kwocie aż 20 mln euro, przy całkowitej wartości projektu przekraczającej 50 mln euro.

Z uwagi na wysokość przeznaczonych na te dotacje środków warto zainteresować się ich charakterystyką i upewnić się, czy nasz projekt kwalifikuje się do procedury przyznawania wyżej wymienionych dotacji. Wszelkie informacje i dostępne do pobrania wnioski, niezbędne w celu ubiegania się o dotacje, odnaleźć można na stronie funduszów europejskich i krajowych. Umieszczono tam również informacje o innych dotacjach przyznawanych w celach naukowych, i nie tylko.