Czemu tak ważny jest pomiar zawartości ferrytu w zakładach chemicznych, energetycznych czy przetwórczych? Praca w tych przedsiębiorstwach oparta jest na skrajnych temperaturach, bardzo wysokich ciśnieniach oraz agresywnych substancjach. Stosowana w nich stal musi być odporna na korozję oraz kwasy przy czym musi posiadać bardzo dobrą wytrzymałość także przy zastosowaniu wysokich temperatur.

Ferrytoskop – urządzenie do pomiaru zawartości ferrytu

Pomiar zawartości ferrytuOdpowiednia zawartość ferrytu ma ogromne znaczenie. Gdy jest go za mało spawany materiał może ulec pęknięciu przy oddziaływaniu na niego gorącem, natomiast gdy jest go zbyt dużo właściwości materiału ulegają pogorszeniu – staje się mniej wytrzymały, mniej ciągliwy oraz bardziej podatny na korozję. Pomiar zawartości ferrytu stosuje się przy użyciu urządzenia o nazwie ferrytoskop. Kontrola ferrytu odbywa się na złączach stali, która była spawana oraz na stalach platerowych. Przy zastosowaniu tego przyrządu zawartość ferrytu nie powinna przekroczyć od 2 do 8 % gdy wykonuje się spawanie ręczne oraz 10 % w przypadku spawania automatycznego. To urządzenie równie dobrze może być wykorzystywane w badaniu ferrytu w spoinach spawanych rur ze stali nierdzewnej, zbiorników czy kotłów. Wyniki, które otrzymujemy mogą być wyrażone procentowo (%Fe) lub ilościowo (FN – liczba ferrytowa). Zakres pomiarowy mieści się w przedziale od 0,5 % Fe do 100 % Fe.

Mierniki przenośne są często wykorzystywane do wykonania pomiaru ferrytu, gdyż zamawiając taką kontrolę nie trzeba samemu dostarczać próbek lecz można zlecić aby pomiar został wykonany na miejscu. Wykonując kontrolę pomiarową trzeba przestrzegać określonych norm i przepisów dotyczących spawania. Jeśli się ich przestrzega sam proces jest bezpieczny i nie powoduje uszkodzenia materiału.